Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa kuntoutujan toimintakykyä, mahdollistaa osallistumista arjen toimintoihin, tukea kuntoutujan vuorovaikutustaitojen kehitystä ja auttaa kuntoutujan lähi-ihmisiä muokkamaan omaa toimintaansa kuntoutujan kehitystä tukevaksi. Puheterapiaa toteutetaan pääosin julkisen terveydenhuollon lähetteellä ja Kelan, HUS- sairaanhoitopiirin tai kuntoutujan kotikunnan maksusitoumuksella.

Puheterapeutti Kristiina Räisänen toimii Itä-Uudellamaalla ja tuottaa jo 20 vuoden kokemuksella  lasten ja nuorten puheterapiapalveluita suomeksi. Puheterapia toteutetaan kuntoutujan kuntoutussuunnitelman mukaisesti joko vastaanotolla Porvoossa (Suistokatu 1) tai hänen kotonaan, päiväkodissa tai koulussa.

Kristiina Räisänen on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja myös 1.1.2019 alkavalla sopimuskaudella.

Lisää tietoa Kelan vaativan lääkinnäisen kuntoutuksen toteutuksesta saa Kelan sivuilta  https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

Osallisuus ja  Yhteisöllisyys ovat kaksi tärkeää peruskiveä, jonka varaan kommunikoinnin ja vuorovaikutustaitojen kuntoutus rakentuu. Kuntoutuksen tavoitteet suunnitellaan ja kuntoutus toteutetaan aina yksilöllisesti kunkin lapsen ja hänen perheensä tarpeiden mukaan ja  liitetään lapsen arkeen. Yhdessä  lapsen lähi-ihmisten kanssa saamme aikaan muutoksia, joiden avulla lapsen vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot kehittyvät ja lapsen mahdollisuudet osallistua omassa arkiympäristössään paranevat. Hyvä vuorovaikutus on avain parempaan elämään.