PUHETERAPIAAN


Puheterapiaan tullaan yleensä terveydenhuollon lähetteellä ja  maksusitoumuksella. Puheterapia on perheelle silloin maksutonta ja kuntoutuskustannuksista huolehtivat kunta, sairaanhoitopiiri tai Kela . Jos olet huolissasi lapsesi puheen tai kielen kehityksestä, ota yhteyttä kotikuntanne neuvolaan, terveyskeskukseen tai kouluterveydenhoitajaan ja he osaavat ohjata sinua eteenpäin lapsesi tilanteen selvittelyssä.

Olen työskennellyt pääasiassa lastenneurologisten asiakkaiden parissa ja on kouluttautunut koko työurani ajan aktiivisesti. Uutta tietoa, uusia menetelmiä ja lisää osaamista karttuu ja sen mukana oma osaaminen syvenee.

Oman osaamiseni ytimessä puheterapian alalla ovat kielelliset erityisvaikeudet, puhemotoriset vaikeudet ja niiden kuntoutus sekä kehitysvammaisten ja monivammaisten lasten laaja-alainen kommunikoinnin kuntoutus. Lisäksi olen työkokemukseni ja lisäkoulutuksien kautta erikoistunut myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien eli AAC -menetelmien (kuvat, tukiviittomat , puhelaitteen ja kommunikointisovellukset) käyttämiseen lasten kommunikoinnin tukena sekä AAC-menetelmien käytön ohjaukseen lapsen lähihenkilöille. Olen kouluttaunut myös OPT 1 ja 2 (Oral Placement Therapy)-menetelmän ja PECS-menetelmän käyttämiseen terapiatyössä.

Lisää tietoa Kelan vaativan lääkinnäisen kuntoutuksen toteutuksesta saa Kelan sivuilta https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus